top of page
HR-Logo_kurz.png

H+R Personaldienst GmbH

Łączymy profesjonalistów!

Drahtloses Computerzubehör

System zgłaszania nieprawidłowości

H + R Personaldienste GmbH | Ustawa o ochronie sygnalistów (HinSchG)

 

Drogi Sygnalisto,

 

Za pomocą poniższego formularza oferujemy Ci bezpieczny sposób przekazywania informacji na temat spraw takich jak skargi lub nieprawidłowości, które zaobserwowałeś lub których doświadczyłeś w trakcie pracy w naszej firmie lub w związku z nią. Po przesłaniu informacji ani Ty, ani nikt inny nie może ich zmienić.

 

Istnieje możliwość przesłania informacji anonimowo. Jednak zgodnie z ustawą o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszeń (Whistleblower Protection Act) użytkownik jest zobowiązany do podawania wyłącznie prawdziwych informacji i nieprzedstawiania celowo fałszywych zarzutów. Użytkownik może dobrowolnie podać dane kontaktowe w celu uzyskania informacji zwrotnej.

 

Należy pamiętać, że zgłoszenie zostanie przekazane osobie zewnętrznej działającej w imieniu naszej firmy. Zapewnia to obiektywne i poufne traktowanie zgłoszenia.

 

To centrum raportowania jest dostępne dla każdego, kto ma kontakt z naszą firmą - jako wewnętrzny lub zewnętrzny pracownik, klient, dostawca lub partner. Doceniamy Twoje zaangażowanie na rzecz uczciwości i przejrzystości w naszym środowisku pracy.

Zawiadomienie

Twój raport jest dla nas bardzo ważny. Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie i odpowiednio je przeanalizujemy. Jeśli będziemy potrzebować dalszych informacji i zostawiłeś swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą.

bottom of page